Bitcoin a pieniądz – cywilnoprawna analiza pojęcia
pdf (English)

Słowa kluczowe

bitcoin
money
currency
legal tender
cryptocurrency
legal money
private money bitcoin
pieniądz
waluta
środek płatniczy
kryptowaluta
pieniądz legalny
pieniądz prywatny

Jak cytować

Goldiszewicz, A. (2019). Bitcoin a pieniądz – cywilnoprawna analiza pojęcia . Ius Novum, 13(3), 195-209. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.37/a.goldiszewicz

Abstrakt

W niniejszym artykule podjęto próbę cywilnoprawnej analizy bitcoin, stanowiącego najbardziej reprezentatywny przykład tzw. kryptowaluty. Jednostka ta – podobnie jak pieniądz – pełni funkcję płatniczą, wymiany, stając się alternatywą dla tradycyjnej waluty. Okoliczność ta uzasadniła potrzebę rozważania, czy bitcoin może być uznany za pieniądz. W związku z tym został on przeanalizowany na tle pojęcia pieniądza. Prowadzone rozważania pozwoliły przyjąć, że bitcoin stanowi pieniądz prywatny. To z kolei otwiera możliwość podjęcia próby oceny sposobu spełnienia świadczenia wyrażonego w jednostce bitcoin przez częściowy chociażby pryzmat instytucji właściwych dla świadczeń pieniężnych. Takie spojrzenie, jako jedyne, nie wypacza bowiem istoty bitcoin, które w swym założeniu stanowić miało alternatywę dla pieniądza legalnego.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.37/a.goldiszewicz
pdf (English)