Bitcoin a pieniądz – cywilnoprawna analiza pojęcia
pdf (English)

Słowa kluczowe

bitcoin
pieniądz
waluta
środek płatniczy
kryptowaluta
pieniądz legalny
pieniądz prywatny

Jak cytować

Goldiszewicz, A. (2019). Bitcoin a pieniądz – cywilnoprawna analiza pojęcia . Ius Novum, 13(3), 195–209. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.37/a.goldiszewicz

Abstrakt

W niniejszym artykule podjęto próbę cywilnoprawnej analizy bitcoin, stanowiącego najbardziej reprezentatywny przykład tzw. kryptowaluty. Jednostka ta – podobnie jak pieniądz – pełni funkcję płatniczą, wymiany, stając się alternatywą dla tradycyjnej waluty. Okoliczność ta uzasadniła potrzebę rozważania, czy bitcoin może być uznany za pieniądz. W związku z tym został on przeanalizowany na tle pojęcia pieniądza. Prowadzone rozważania pozwoliły przyjąć, że bitcoin stanowi pieniądz prywatny. To z kolei otwiera możliwość podjęcia próby oceny sposobu spełnienia świadczenia wyrażonego w jednostce bitcoin przez częściowy chociażby pryzmat instytucji właściwych dla świadczeń pieniężnych. Takie spojrzenie, jako jedyne, nie wypacza bowiem istoty bitcoin, które w swym założeniu stanowić miało alternatywę dla pieniądza legalnego.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.37/a.goldiszewicz
pdf (English)