Problematyka przywilejów w systemie zabezpieczenia społecznego. Część II
pdf (English)

Słowa kluczowe

emerytury
funkcjonariusz
koszt
przywilej
system emerytalny
system zabezpieczenia społecznego
świadczenia
ubezpieczenie społeczne

Jak cytować

Kasprowicz, Łukasz. (2019). Problematyka przywilejów w systemie zabezpieczenia społecznego. Część II. Ius Novum, 13(3), 223–246. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.39/l.kasprowicz

Abstrakt

Autor obrazuje problematykę przywilejów dla wybranych grup zawodowych, uprawniających m.in. do wcześniejszej emerytury, na podstawie powoływanych regulacji prawnych. Celem artykułu jest w szczególności udzielenie odpowiedzi na główne pytanie badawcze, czy uprzywilejowane uprawnienia emerytalne dla wybranych grup zawodowych mają uzasadnienie w kontekście zasad określonych w konstytucji RP. Celem jest także wykazanie, że tak obszerny zakres przywilejów polegających na zwolnieniu wybranych grup zawodowych z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie i uprawniających do wcześniejszej emerytury stanowi czynnik bardzo kosztowny i destrukcyjny dla całego systemu i dla ogółu ubezpieczonych w powszechnym systemie emerytalnym. W konkluzjach opracowania przedstawiono zapatrywania autora skłaniające do likwidacji większości powoływanych przywilejów i zbudowania powszechnego, jednolitego i spójnego modelu systemu zabezpieczenia społecznego, obejmującego wszystkie grupy zawodowe. Wyjątek w tym zakresie mogłyby stanowić jedynie szczególnie uciążliwe lub szkodliwe warunki pracy, znacząco wpływające na utratę zdrowia.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.39/l.kasprowicz
pdf (English)