Problematyka przywilejów w systemie zabezpieczenia społecznego. Część II
pdf (English)

Słowa kluczowe

pensions
officer
cost
privilege
pension system
social security system
benefits
social insurance emerytury
funkcjonariusz
koszt
przywilej
system emerytalny
system zabezpieczenia społecznego
świadczenia
ubezpieczenie społeczne

Jak cytować

Kasprowicz, Łukasz. (2019). Problematyka przywilejów w systemie zabezpieczenia społecznego. Część II. Ius Novum, 13(3), 223-246. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.39/l.kasprowicz

Abstrakt

Autor obrazuje problematykę przywilejów dla wybranych grup zawodowych, uprawniających m.in. do wcześniejszej emerytury, na podstawie powoływanych regulacji prawnych. Celem artykułu jest w szczególności udzielenie odpowiedzi na główne pytanie badawcze, czy uprzywilejowane uprawnienia emerytalne dla wybranych grup zawodowych mają uzasadnienie w kontekście zasad określonych w konstytucji RP. Celem jest także wykazanie, że tak obszerny zakres przywilejów polegających na zwolnieniu wybranych grup zawodowych z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie i uprawniających do wcześniejszej emerytury stanowi czynnik bardzo kosztowny i destrukcyjny dla całego systemu i dla ogółu ubezpieczonych w powszechnym systemie emerytalnym. W konkluzjach opracowania przedstawiono zapatrywania autora skłaniające do likwidacji większości powoływanych przywilejów i zbudowania powszechnego, jednolitego i spójnego modelu systemu zabezpieczenia społecznego, obejmującego wszystkie grupy zawodowe. Wyjątek w tym zakresie mogłyby stanowić jedynie szczególnie uciążliwe lub szkodliwe warunki pracy, znacząco wpływające na utratę zdrowia.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.39/l.kasprowicz
pdf (English)