Prawne i ekonomiczne aspekty systemu ochrony zdrowia we Francji i w Wielkiej Brytanii
pdf (English)

Słowa kluczowe

aspekty prawne
aspekty ekonomiczne
systemy ochrony zdrowia
Francja
Wielka Brytania

Jak cytować

Błoński, M. (2019). Prawne i ekonomiczne aspekty systemu ochrony zdrowia we Francji i w Wielkiej Brytanii. Ius Novum, 13(3), 134–153. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.34/m.blonski

Abstrakt

Artykuł przedst awia główne regulacje prawne, organizację i ekonomiczne uwarunkowania systemów ochrony zdrowia we Francji i w Wielkiej Brytanii. W celu przedstawienia widoku z lotu ptaka na oba te systemy, zostały wymienione najważniejsze akty prawne, przy pomocy których je wprowadzono. Zostały także wskazane inne znaczące uregulowania prawne, odnoszące się do obu systemów oraz główne instytucje tworzące, konsultujące i kontrolujące je. Pokazano również podstawowe warunki ekonomiczne i organizację obu systemów. W tekście znalazły się ich schematy organizacyjne oraz diagramy ukazujące przepływy finansowe pomiędzy najważniejszymi ich częściami składowymi. Artykuł ma na celu dostarczenie wstępnych informacji o tym, jak jeden z najbardziej scentralizowanych systemów ochrony zdrowia w Unii Europejskiej, oparty na dużej liczbie dostawców (francuski), porównany z jednym z najbardziej rozproszonych w UE, ale opartym głównie na jednym narodowym dostawcy pod nazwą NHS (brytyjskim), mają zbliżoną efektywność, a więc dostarczają niemal wyrównane produkty medyczne swoim mieszkańcom.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.34/m.blonski
pdf (English)