Postępowanie mandatowe w świetle projektowanych zmian w Kodeksie karnym skarbowym
pdf

Słowa kluczowe

administrative penalty proceedings
fiscal petty offences
Municipal Police
Trade Inspection Authority postępowanie mandatowe
wykroczenia skarbowe
straż gminna
Inspekcja Handlowa

Jak cytować

Tużnik, M. R. (2023). Postępowanie mandatowe w świetle projektowanych zmian w Kodeksie karnym skarbowym. Ius Novum, 17(2), 63-74. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1366

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu omówiono założenia projektu ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw w zakresie postępowania mandatowego prowadzonego w sprawach o wykroczenia skarbowe. Główny nurt rozważań stanowi przedstawienie projektowanych zmian (finalnie wycofanych), a dotyczących poszerzenia katalogu organów uprawnionych do prowadzenia postępowania mandatowego o straż gminną i Inspekcję Handlową oraz określenia ich właściwości. Ponadto artykuł zawiera prezentację stanowisk, które zostały zgłoszone przez podmioty w ramach prowadzonych konsultacji publicznych nad omawianym projektem. Publikację kończą wnioski, w których Autorka ocenia obecnie obowiązujące uregulowania prawne w zakresie tytułowego zagadnienia.

pdf

Bibliografia

Lisek E., Mazalewska M., Postępowanie mandatowe, w: R. Dziembowski, M. Pieńkowska, A. Opalska (red.), Prawo karne skarbowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, Olsztyn 2016.

Ocena skutków regulacji do projektu ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, https://www.zpp.pl/storage/library/2022-05/1245fde00709e5d19fe50093e0d2b35d.pdf.

Sawicki J., Skowronek G., Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze,

Warszawa 2021.

Skowronek G., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Legalis 2020.

Światłowski A., Jedna czy wiele procedur karnych, Sopot 2008.

Tużnik M., Postępowanie mandatowe w postępowaniu karnym skarbowym, „Ius Novum” 2011, nr 3.

Tużnik M.R., Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym, Warszawa 2013.

Tużnik M.R., Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym w świetle noweli z dnia 27 września 2013 r., „Ius Novum” 2015, nr 3.

Uwagi Krajowej Izby Gospodarczej do projektu ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12359803/12879992/12879995/dokument568645.pdf.

Uwagi Polskiej Izby Paliw Płynnych do projektu ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12359803/12879992/12879995/dokument568648.pdf.

Uwagi Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji do projektu ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12359803/12879992/12879995/dokument568650.pdf.

Uwagi Związku Miast Polskich do projektu ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12359803/12879992/12879995/dokument569512.pdf.

Wilk L., Zagrodnik J., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Legalis 2021.

Zgoliński I. (red.), Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2021.

Creative Commons License

Praca jest udostępniana na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported License.