Participation of the Police in investigation of fiscal crimes and petty offences
PDF

Keywords

Police
powers
investigation
fiscal crimes
fiscal petty offences Policja
uprawnienia
postępowanie przygotowawcze
przestępstwa skarbowe
wykroczenia skarbowe

How to Cite

Tużnik, M. R. (2020). Participation of the Police in investigation of fiscal crimes and petty offences. Ius Novum, 14(4), 100-118. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.39/m.r.tuznik

Abstract

This article attempts to acquaint the reader with the activities of the Police as a non-financial investigative organ in fiscal criminal cases falling within the Police’s area of competence determined by the subject matter. The composition of this contribution reflects two topics. The first concerns the tasks of the Police, its competence determined by the subject matter, and the scope and manner of exercising its powers in fiscal criminal cases, with special emphasis placed on operational-exploratory activities and operational control (surveillance). The other topic focuses on the powers of the Police in the investigation, with differences related to fiscal criminal offences and fiscal petty offences. The article is summarised with conclusions.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.39/m.r.tuznik
PDF

References

Czebotar Ł., Gądzik Z., Łyżwa A., Michałek A., Świerczewska-Gąsiorowska A., Tokarski M., Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2015.

Drajewicz D., Zgoda następcza sądu na stosowanie kontroli operacyjnej, Prokuratura i Prawo 1, 2009.

Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009.

Hanausek T., Kryminalistyka. Poradnik detektywa, Katowice 1993.

Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 2004.

Kardas P., Łabuda G., Razowski T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2017.

Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Zgoliński I. (ed.), Warszawa 2018.

Kołdys M., Rola i zadania niefinansowych organów postępowania przygotowawczego, Prokuratura i Prawo 3, 2017.

Kołodziejczak M., Sobiech A., Prawnie dopuszczalne postacie prowokacji, Państwo i Prawo 11, 2010.

Kryminalistyka, Widacki J. (ed.), part 1, Katowice 1984.

Lizak R., Kontrolowane przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1, 2011.

Opaliński B., Rogalski M., Szustakiewicz P., Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2015.

Owczarski S., Problematyka postępowania operacyjnego w świetle prawa i praktyki, Przegląd Sądowy 4, 199.

Prusak F., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Vol. II, Kraków 2006.

Schaff L., Zakres i formy postępowania przygotowawczego, Warszawa 1961.

Skorupka J., Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu karnego skarbowego, LEX 2020.

Skowron A., Kontrowersje wokół regulacji postępowania w sprawach o wykroczenia skarbowe, Prokuratura i Prawo 12, 2000.

Skwarczyński H., Udział Policji w postępowaniu karnym skarbowym, Przegląd Policyjny 3, 2001.

Skwarczyński H., Uprawnienia Żandarmerii Wojskowej w postępowaniu karnym skarbowym, Wojskowy Przegląd Prawniczy 3–4, 2001.

Skwarczyński H., Uprawnienia Straży Granicznej w postępowaniu o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, Wojskowy Przegląd Prawniczy 3, 2003.

Skwarczyński H., Zbieg czynów karalnych i zbieg przepisów w prawie karnym skarbowym a właściwość organów postępowania przygotowawczego, Wojskowy Przegląd Prawniczy 3, 2005.

Skwarczyński H., Udział Policji w postępowaniu karnym skarbowym po nowelizacji k.k.s., Przegląd Policyjny 2, 2006.

Świecki D., Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym, Przegląd Sądowy 3, 2001.

Tużnik M., Postępowanie w stosunku do nieobecnych w postępowaniu karnym skarbowym, Ius Novum 2, 2011.

Tużnik M., Postępowanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w postępowaniu karnym skarbowym, Ius Novum 1, 2012.

Tużnik M.R., Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym, Warszawa 2013.

Tużnik M.R., Participation of the Military Police in Fiscal Penal Proceedings [Udział Żandarmerii Wojskowej w postępowaniu karnym skarbowym], 87–99, Ius Novum 3, 2018.

Waltoś S., Model postępowania przygotowawczego na tle prawnoporównawczym, Warszawa 1968.

Wilk L., Zagrodnik J., Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009.

Wilk L., Zagrodnik J., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2014.

Wilk L., Zagrodnik J., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2018.

Zgoliński I., Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym, Warszawa 2011.