Przestępstwo defraudacji podatkowej w Hiszpanii
PDF (English)

Słowa kluczowe

doradcy podatkowi
oszustwo podatkowe
prawo karne podatkowe
sprawstwo i pomocnictwo

Jak cytować

Ferré Olivé, J. (2018). Przestępstwo defraudacji podatkowej w Hiszpanii. Ius Novum, 12(4), 7–32. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v12.4.2018.32/j.c.ferre.olive

Abstrakt

W artykule została przeprowadzona analiza znamion przestępstwa defraudacji podatkowej stypizowanego w art. 305 hiszpańskiego kodeksu karnego. Defraudacja polega na uchylaniu się m.in. od zapłaty podatków lub nieuprawnionym korzystaniu z ulg podatkowych. Istotną przesłanką odpowiedzialności za to przestępstwo jest pozostawanie sprawcy w stosunku prawnopodatkowym z administracją podatkową. Zdaniem autora dla bytu tego przestępstwa nie jest konieczne wprowadzenie w błąd administracji podatkowej, a wystarczające jest naruszenie obowiązku formalnego, który materializuje się w ukryciu lub defiguracji podstawy opodatkowania, co uniemożliwia określenie kwoty podatku. Przedmiotem analizy w zakresie tego przestępstwa są także sprawstwo, współsprawstwo, współsprawstwo konieczne, podżeganie, pomocnictwo, zdefraudowana kwota podatkowa, administracyjne wyliczenie kwoty i jej określenie sądowe, nieuzasadniony wzrost majątku w kontekście odpowiedzialności za defraudację podatkową, nielegalne dochody, a także odpowiedzialność doradców prawnych, podatkowych lub księgowych.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v12.4.2018.32/j.c.ferre.olive
PDF (English)