Orzekanie kar nieizolacyjnych zamiast kary pozbawienia wolności (art. 37a k.k.)
PDF (Język Polski)

How to Cite

Kosonoga-Zygmunt, J. (2016). Orzekanie kar nieizolacyjnych zamiast kary pozbawienia wolności (art. 37a k.k.). Ius Novum, 10(4), 133-143. Retrieved from https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1171

Abstract

Abstract

PDF (Język Polski)