Orzekanie kar nieizolacyjnych zamiast kary pozbawienia wolności (art. 37a k.k.)
PDF

Jak cytować

Kosonoga-Zygmunt, J. (2016). Orzekanie kar nieizolacyjnych zamiast kary pozbawienia wolności (art. 37a k.k.). Ius Novum, 10(4), 133–143. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1171

Abstrakt

Abstract

PDF