The issuance of the European protection order
pdf (English)

Słowa kluczowe

European protection order
Directive
prosecutor
court
protective measure
penal measure
preventive measure
European Union

Jak cytować

Stefański, R. A. (2023). The issuance of the European protection order. Ius Novum, 17(4 ENG), 60–76. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1410

Abstrakt

This scientific article researches the procedure for issuing a European protection order by a Polish court or public prosecutor, resulting in the enforcement of protective, penal, or probation measures by a competent judicial or equivalent authority in a Member State of the European Union. These measures require refraining from staying in certain environments or places and avoiding contact with or proximity to certain people. This article does not cover provisions concerning the execution of such an order by the competent authority of a Member State. The main research objective is to demonstrate the importance of this measure in continuing the protection of the aggrieved in another Member State. The research findings are original and primarily national in scope but also relevant to other countries due to their relation to an EU instrument. This article analyses the essence of the European protection order, its issuance requirements, including the ruling on the aggrieved’s protection measure, necessity of issuing the order, aggrieved’s motion, issuance proceedings, authorised issuing authorities, ruling form, forum for issuance, issuance mode, right to appeal, order transmission, and information obligations. The paper is significant for its in-depth dogmatic analysis and substantial theoretical content and is practical in guiding interpretation of the requirements for the application of this measure and the issuance procedure.

pdf (English)

Bibliografia

Augustyniak, B., in: Grzegorczyk, T. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Art. 425–673, Vol. II, Warszawa, 2018.

Barcik, J., ‘Europejski nakaz ochrony z perspektywy adwokata’, Palestra, 2016, No. 5.

Barcik, J., ‘Sędzia polski wobec europejskiego nakazu ochrony’, Iustitia, 2015, No. 2.

Bieńkowska, E., ‘Europejski nakaz ochrony – istota i znaczenie’, Zeszyty Prawnicze, 2012, No. 4.

Bieńkowska, E., ‘Ochrona ofiar przestępstw w sytuacjach transgranicznych – regulacje polskie na tle wymogów prawa unijnego’, Prokuratura i Prawo, 2016, No. 5.

Bieńkowska, E., ‘Regulacje ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka na tle wymogów dyrektywy 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw’, in: Mazowiecka, L. (ed.), Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar, Warszawa, 2016.

Bieńkowska, E., ‘Uprawnienia pokrzywdzonego w ujęciu nowych projektów nowelizacji prawa karnego’, Prokuratura i Prawo, 2014, No. 11–12.

Buczek, Ł., ‘Europejski nakaz ochrony w polskim postępowaniu karnym’, in: Oсобливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір, матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 04 грудня 2015 р., Mariupol, 2015.

Dąbkiewicz, K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2015, Warszawa, 2015.

Grajewski, J., Steinborn, S., in: Paprzycki, L.K. (ed.), Komentarz aktualizowany do art. 425–673 Kodeksu postępowania karnego, LEX/el., 2015.

Janicz, M., in: Dudka, K. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa, 2020.

Kraszewska, K., ‘Postępowanie w przedmiocie wydania europejskiego nakazu ochrony w polskim procesie karnym’, Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia, 2018, No. 4.

Nita-Światłowska, B., in: Skorupka, J., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa, 2020.

Sakowicz, A., in: Sakowicz, A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa, 2023.

Statkiewicz, A., ‘Ochrona małoletnich w postępowaniu karnym w Unii Europejskiej’, in: Bator, A., Jabłoński, M., Maciejewski, M., Wójtowicz, K. (eds), Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław, 2013.

Wolter, W., Lipczyńska, M., Elementy logiki. Wykład dla prawników, Warszawa–Wrocław, 1973.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Lazarski University