Przetwarzanie danych osobowych przez operatorów bezzałogowych statków powietrznych
PDF

Słowa kluczowe

unmanned aerial vehicles
drones
drone law
GDPR
privacy by design and privacy by default
protection of the right to privacy
personal data protection
assessment of the consequences of planned processing operations for personal data protection bezzałogowe statki powietrzne
drony
prawo dronów
RODO
koncepcje privacy by design oraz privacy by default
ochrona prawa do prywatności
ochrona danych osobowych
ocena skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych

Jak cytować

Konert, A. (2021). Przetwarzanie danych osobowych przez operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Ius Novum, 15(2), 25-40. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.12/a.konert

Abstrakt

W niniejszym artykule zostanie dokonana analiza przepisów oraz dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych w sytuacji ich przetrwarzania przez operatorów bezzałogowych statków powietrznych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku tworzenia tak zwanej oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych w razie, gdy operatorzy wykonują operacje przy użyciu dronów, które ze względu na swój charakter,
zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.12/a.konert
PDF

Bibliografia

Finn R.L., Wright D., Privacy, Data Protection and Ethics For Civil Drone Practice: A Survey of Industry, Regulators and Civil Society Organisations, „Computer Law & Security Review” 2016, vol. 32, iss. 2.

Kasprzyk P., Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym. Rozwój regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa bezzałogowego, Warszawa 2021.

Konert A., Odpowiedzialność operatora bezzałogowego statku powietrznego za opóźnienie lub odwołanie lotu, „Ius Novum” 2021, nr 1.

Konert A., Sakowska-Baryła M., Impact of the GDPR on the Unmanned Aircraft Sector, „Air and Space Law” 2021.

Konert A., Sakowska-Baryła M., Prawne uregulowania w zakresie używania bezzałogowych statków powietrznych przez media, „International Journal of Legal Studies” 2020, t. 8, nr 2.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. M. Sakowska-Baryła, Warszawa 2018.

Osiecki M., Drony – przyszłość lotnictwa i wyzwanie legislacyjne. Kilka uwag o nowych regulacjach unijnych dotyczących bezzałogowych statków powietrznych, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2018, nr 7.

Ostrihansky M., Szmigiero M., Prawo dronów. Bezzałogowe statki powietrzne w prawie Unii Europejskiej oraz krajowym, Warszawa 2020.

Ottavio M., Privacy and Data Protection Implications of the Civil Use of Drones, Brussels: Directorate General for Internal Policies. Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. Civil liberties, justice and home affair, 2015.

RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2017.

Rycak M., Komentarz do ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1087), Komentarz do Dziennika Ustaw Nr 37, rok V, 7 października 2001 r.

Sarnecki P., Art. 47, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, III, red. L. Garlicki, Warszawa 2003, s. 4.

Sakowska-Baryła M., Prawo do ochrony danych osobowych, Wrocław 2014.

Steward M.E., Privacy Aspects of Drones: Is There a Gap In Australia’s Laws In Relation To The Protection of Privacy From Private Civil Use of Remotely Piloted Aircraft Systems?: In Particular, Does The Legislation Addressing Data Protection, Trespass To Land and Private Nuisance Need To Be Reformed?, Thesis Master in Air and Space Law, Leiden University, 2015 (niepublikowana).