Stosowanie produktów leczniczych off-label
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

off-label
application of medicinal products for non-registered indications
medical law off-label
stosowanie produktu leczniczego poza zarejestrowanymi wskazaniami
prawo medyczne

Jak cytować

Siwiec, A. (2018). Stosowanie produktów leczniczych off-label. Ius Novum, 12(1). https://doi.org/10.26399/iusnovum.v12.1.2018.01/a.siwiec

Abstrakt

Artykuł ma na celu ukazanie polskich regulacji prawnych dotyczących problematyki stosowania produktów leczniczych poza zarejestrowanymi wskazaniami (off-label), jak również krytyczny przegląd poglądów doktryny na ten temat. Autor analizuje i komentuje najważniejsze argumenty podnoszone w dyskusji, a następnie wyprowadza wnioski o pierwotnej legalności stosowania leków off-label. Uzasadnia to twierdzeniami zarówno już podnoszonymi w literaturze, jak i wskazanymi po raz pierwszy.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v12.1.2018.01/a.siwiec
PDF
PDF (English)