Global or strategic trade?: some observations on President Donald Trump’s style of making domestic and foreign policy
PDF (English)

Słowa kluczowe

globalisation and regionalisation
internationalism
glocalisation
anti-globalism
strategic trade
protectionism and isolationism
impeachment
national economic emergency
electoral democracy and populist democracy
recession globalizacja i regionalizacja
internacjonalizm
glokalizacja
antyglobalizm
handel strategiczny
protekcjonizm i izolacjonizm
impeachment
stan wyższej konieczności gospodarczej
demokracja elektorska i demokracja populistyczna
recesja

Jak cytować

Ludwikowski, R. R. (2019). Global or strategic trade?: some observations on President Donald Trump’s style of making domestic and foreign policy. Ius Novum, 13(4), 135–161. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.4.2019.47/r.r.ludwikowski

Abstrakt

Artykuł nawiązuje do głównych tez będącego w druku przez C.H. Beck IV wydania Handlu międzynarodowego, autora niniejszego artykułu. Wspomniana książka jest podręcznikiem, który ze względu na jego dydaktyczny charakter, aktualizuje jedynie informacje o regulacjach globalnego i regionalnego międzynarodowego obrotu gospodarczego. Przygotowanie do druku niniejszego artykułu wynika z refleksji komentatora obserwującego transformacje priorytetów Stanów Zjednoczonych za prezydentury Donalda Trumpa. Obserwator polityki handlowej musi się zastanowić, czy mamy do czynienia z „nowa erą” w handlu międzynarodowym. Odpowiedź na to pytanie – twierdząca lub przecząca – jest sprawą umowną, niemniej skłonność Prezydenta Trumpa, a więc sternika polityki najważniejszego partnera międzynarodowych stosunków handlowych, do trywializacji możliwości „wojen handlowych” i do podkreślania, że interesy ekonomiczne Ameryki mają pierwszoplanowe znaczenie jest niepodważalna i uzasadnia postawienie kolejnych, bardziej szczegółowych pytań: Do jakiego stopnia handel strategiczny, prowadzony z perspektywy korzyści jednego kraju, zastępuje handel globalny? Czy prezydent Trump jest przede wszystkim biznesmanem czy strategiem politycznym? Czy dyskutowana przez ekspertów od prawa amerykańskiego możliwość impeach mentu lub nawet przedstawienia kryminalnych zarzutów urzędującemu prezydentowi jest realna czy też jest jedynie częścią kolorytu politycznej sceny Stanów Zjednoczonych? Jakie są perspektywy reelekcji prezydenta, którego doradca prawny, Michael Cohen, zostaje skazany na trzy lata pozbawienia wolności a szereg kolejnych współpracowników czeka na wyniki śledztwa prowadzonego w sprawie kolaboracji z Rosją w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej?

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.4.2019.47/r.r.ludwikowski
PDF (English)

Bibliografia

A World Without a U.N. (ed. Buron Yale Pines), The Heritage Foundation, Washington 1984.

Abbott F.M., Regional Integration Mechanisms in the Law of the United States, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 1/1, Autumn 1993.

Bachuss J., Lester S., Zhu H., Disciplining China’s Trade Practices at the WTO, Policy Analysis – CATO Institute, No. 856, 15.11.2018.

Barfield C., In Crippling the WTO, the U.S. Disarms Weapons Against Chinese High-tech Protectionism, American Enterprise Institute, 18.12.2018.

Bhagwati J.N. (ed.), The New International Economic Order: The North-South Debate, Cambridge 1977.

Bhala R., The Law of Foreign Exchange, Carolina Academic Press, Durham 1997.

Bhala R., International Trade Law: Theory and Practice, Miamisburg 2000.

Bhala R., International Trade Law Handbook, Miamisburg 2001.

Bhala R., Modern GATT Law, Sweet & Maxwell, London 2005.

Bhala R., Dictionary of International Trade Law, Newark, New York 2008.

Bhala R., Frisch D., Global Business Law: Principles and Practice, Carolina Academic Press, Durham 1999.

Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1985.

Bowett D.W., Claims Between States and Private Entities, Catholic Univ. Law Rev., Vol. 35, 1986.

Brudnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2003.

Buczkowski S., Nowakowski Z.K., Prawo Obrotu Uspołecznionego, Warszawa 1974.

Bush J., Europe Must Find a way to Domesticate its own Tigers, The Times, Economic View, 21.07.1994.

Calus A., Prawo cywilne i handlowe państw obcych, Warszawa 1985.

Calus A., Źródła prawa handlowego w wysoko rozwiniętych państwach kapitalistycznych, Warszawa 1986.

Capling A., Low P., Governments. Non-State Actors and Trade-Policy Making, Cambridge: Cambridge University Press 2010.

Chow D.C.K., Schoenbaum T.J., International Business Transactions, St. Paul 2008.

Cline W.R., Trade Policy and Global Poverty, Center for Global Development, Washington 2004.

Coy P., Where Will Trade war Take US? The Damage from Trump’s Disruptive Policies Will Take Years to Repair, Bloomberg Business Week, 24.07.2018.

Deardorff A.V., Stern R.M., Greene M.N., The Implications of Alternative Trade Strategies for the United States, [in:] D.B.H. Denoon (ed.), The New International Economic Order. A U.S. Response, New York 1979.

Denoon D.B.H. (ed.), The New International Economic Order. A U.S. Response, New York 1979.

Destler I.M., International Financial Statistics: Supplement on Trade Statistics, Washington 1988.

Destler I.M., American Trade Politics, Washington 1992.

Falk R.A., A New Paradigm for International Legal Studies: Prospects and Proposals, [in:] R. Falk, F. Kratochwil, S. Mendlovitz, International Law: A Contemporary Perspective, Princeton 1985.

Falk R.A., Kim S.S., Mendlovitz S.H., Toward a Just World Order, Boulder 1982.

Feenstra R.C., Taylor A.M., International Economics, New York 2010.

Feilmeth A.X., The Law of International Business Transactions, St. Paul 2009.

Folsom R.H., Gordon M.W., Spanogle J.A., International Business Transactions, 7th edn, St. Paul 2004.

Folsom R.H., Gordon M.W., Spomogle J.A., Principles of International Business Transactions, Trade and Economic Relations, St. Paul 2005.

GATT. Trade Policy Review Mechanism. United States, 1994.

Gelberg L., Zarys prawa międzynarodowego, Warszawa 1977.

Gregorian D., Ainsley J., Mueller Submits Report on Trump Investigation to AG Barr, no new Charge. The Transmission of the Document ends a Lengthy Probe into the President and Russian Interference in the Campaign, news: https://www.nbcnews.com/politics/justice-department/muellersends-report-trump-investigation-ag-barr-n974006 (accessed 25.08.2019).

Grimwade N., International Trade, London–New York 2000.

Gurtov M., Global Politics in the Human Interest, 1988.

Helpman E., Understanding Global Trade, Cambridge Massachusetts, 2011.

Hiscox M.J., International Trade and Political Conflict: Commerce, Coalitions and Mobility, Princeton University Press, Princeton 2002.

Hołowiński J., Międzynarodowe prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa 1982.

Jackson J.H., Davey W.J., Sykes A.O. Jr., Legal Problems of International Economic Relations. Cases, Materials and Text, St. Paul 2008.

Jakubowski J., Tomaszewski M., Tynel A., Wiśniewski A., Zarys międzynarodowego prawa handlowego, Warszawa 1983.

Katner W.J. (ed.), Podmioty gospodarcze 1992. Zbiór przepisów prawa gospodarczego (stan prawny na 1 kwietnia 1992 r.), Warszawa 1992.

Katner W.J., Komercjalizacja i prywatyzacja. Komentarz, Warszawa 2003.

Katzenstein P.J., A World of Regions: America, Europe, and East Asia, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. I, 1993.

Kim S., The Quest for a Just World Order, Boulder 1984.

Kindleberger Ch.P., International Economics, Homewood 1976.

Klafkowski A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1964.

Kłosiński K., Masłowski A., Globalizacja sektora usług w Polsce, Warszawa 2005.

Kotyński J., Globalizacja i integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki, Warszawa 2005.

Kravis I.B., Heston A., Summers R., World Product and Income: International Comparisons of Real Gross Product, Baltimore 1982.

Kruczalak K., Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 1994.

Krugman P.R., Obstfeld M., Melitz M., International Economics, 9th edn, Boston MA 2011.

Kuroda M., Strengthening Japan – US Cooperation and the Concept of Japan – US Free Trade Agreements, Free Trade Areas U.S. Trade Policy (ed. J.J. Schott), Washington 1989.

Lankosz K., Chorośnicki M., Czubik P., Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, Bielsko-Biała 2004.

Lester S., Mercurio B., Davies A., World Trade Law. Text, Materials and Commentary, Oxford 2018.

Ludwikowski R.R., Ameryka – Świat Biznesu, Kraków 1991.

Ludwikowski R.R., Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego. Handel międzynarodowy, Vol. 1, 1996.

Ludwikowski R.R., Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego. Międzynarodowe transakcje biznesowe, Vol. 2, 1998.

Ludwikowski R.R., Aspekty prawne wyborów prezydenta w Stanach Zjednoczonych, Państwo i Prawo No. 4, 2001.

Ludwikowski R.R., Politicization and Judicialization of the U.S. Chief Executive’s Political and Criminal Responsibility: A Threat to Constitutional Integrity or a Natural Result of the Constitution’s Flexibility?, American Journal of Comparative Law Vol. L Supplement (2002).

Ludwikowski R.R., Czy najlepsza na świecie? Kilka refleksji sceptycznych o konstytucji Stanów Zjednoczonych, [in:] P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca (eds), Ustroje. Tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marianowi Grzybowskiemu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015.

Ludwikowski R.R., Początki i zmierzch filibusteringu w Stanach Zjednoczonych, [in:] J. Majchrowki, A. Zięba (eds), Prawo konstytucyjne. Doktryny ustrojowe. Partie polityczne. Śladami idei Marka Sobolewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

Ludwikowski R.R., Demokracja elektorska i populistyczna z perspektywy wyboru D. Trumpa na Prezydenta USA, Państwo i Prawo No. 1, 2018.

Ludwikowski R.R., Handel międzynarodowy, 4th edn, Warszawa 2019.

Lyons G., Blindsided by Moral Vanity. James Comey Still Doesn’t get it, The National Memo, 17.04.2018.

Manak I., The Damage Done by Trump’s Trade Wars Will Outlast his Presidency, CATO Trade Chronicles, 7.08.2018.

Marczuk S., Sowa K. (eds), Studia nad transformacją polskiej gospodarki, Vol. 1, Rzeszów 1993.

McDougal M., Laswell H., Chen L., Human Rights and World Public Order, New Haven 1980.

McNair L., The Law of Treaties, Oxford 1961.

Mennon P.K., An Introduction to the Law of Treaties, Cave Hill 1992.

Miklaszewski S., Mesjasz L., Molendowski E., Małecki P., Pera J., Bieda M., Garlińska-Bielawska J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, DIFIN Centrum Doradztwa i Informacji, 2003.

Milewski P., Pierwszy glina USA donosi na swojego szefa, Newsweek, N.J. No. 20, 13.05.2018.

Milner H.V., Rosendorff B.P., International Trade and Domestic Politics: the Domestic Sources of International Trade Agreements and Institutions, [in:] E. Benvenisti, M. Hirsch (eds), The Impact of International Law on International Cooperation: Theoretical Perspectives, Cambridge 2004.

Munko A., Rybowski W., Współczesne tendencje w międzynarodowej polityce handlowej, Handel Zagraniczny No. 1–2, 1992.

Neuman G.R., Adjustment Assistance for Trade-Displaced Workers, [in:] D.B.H. Denoon (ed.), The New International Economic Order. A U.S. Response, New York 1979.

Pasternak K., Zarys zarządzania gospodarką, Warszawa 2005.

Pastusiak L., Pętla wokół Trumpa się zaciska, Angora-Peryskop No. 3, 20.01.2019.

Pazdan M., Rezolucja bazylejska z 1991 r. w sprawie autonomii woli w zakresie umów zawieranych w międzynarodowym obrocie handlowym, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego, Vol. 17, Katowice 1993.

Polsby N.W., Wildavsky A.B., Presidential Elections. Strategies of American Electoral Politics, New York 1968.

Restatement of the Law. The Foreign Relations Law of the United States, St. Paul 1987.

Reuvid J., Sherlock J., The International Trade: An Essential Guide to the Principles and Practice of Export, London–Philadelphia 2011.

Ripert G. (ed. E. Rablot), Traite elementaire de droit commercial, Paris 1989.

Rivera-Batiz L., Oliva M.A., International Trade, Strategies and Evidence, Oxford 2004.

Rymarczyk J. (ed.), Handel zagraniczny, Warszawa 2005.

Saba Y., Donald Trump to Withdraw US from Trans-Pacific Partnership, Politico, 22.01.2016.

Scharf M., The Law of International Organization, Durham, NC, 2001.

Shaw M.N., International Law, Cambridge 1991.

Steiner J., Vagts D.F., Transnational Legal Problems, Mineola 1986.

Stephan III P.B., Wallace D. Jr., Roin J.A., International Business and Economics. Law and Policy, Charlottesville 1993.

Stetz M., Why we Hate Trump, National Jurist Vol. 28, No. 1, 2018.

Stevenson P.W., President Trump has now Fired 3 Officials who were Investigating his Campaign or Administration, The Washington Post, 10.05.2017.

Stowell A.M., US International Trade Laws, 1986 Edition, Washington 1986.

Surrey S.W., Wallace D. Jr., A Lawyer Guide to International Business Transactions (parts 1 and 2), Philadelphia 1980.

Surrey W.S., Wallace D. Jr., International Business Transactions, Philadelphia 1980.

Swan A.C., Murphy J.F., Cases and Materials on the Regulation of International Business and Economic Relations, New York 1991.

Świerkocki J., Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, Warszawa 2004.

Taylor J., NAFTA’s Green Accords: Sound and Fury Signifying Little, Policy Analysis, No. 198, 17.11.1993.

The Globalization of Law, Politics, and Markets, Implications for Domestic Law Reform (symposium), Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 1, Autumn 1993.

Touval S., Why the U.N. Fails: It Cannot Mediate, Foreign Affairs Vol. 73/5, September–October 1994.

Trebilcock M.J., Howse R., The Regulations of International Trade, London 1999.

Triqueros I., A Free Trade Agreement Between Mexico and the United States?, [in:] J.J. Schott (ed.), Free Trade Areas. U.S. Trade Policy, Washington 1989.

Vagts D.F., Transnational Business Problems, Cambridge MA 1986.

Vishny P.H., International Trade for Nonspecialist, Philadelphia 1992.

Waldman M., Trump’s Voter Fraud Fantasy, Brennan Center for Justice, editorial, 22.08.2019.

Walker R., One World/Many Worlds: Struggles for a Just World Peace, Boulder 1988.

Weston B.H., Falk R.A., Charlesworth H., Strauss A.L., International Law and World Order. A Problem-oriented Coursebook, St. Paul 2006.

Weston B.H., Falk R.A., D’Amato A. (eds), Basic Documents in International Law and World Order, St. Paul 1990.

Winiarz J. (ed.), Prawo obrotu gospodarczego, Warszawa 1987.

Włodyka S., Prawo gospodarcze. Zarys systemu, Warszawa 1982.

Włudyka T. (ed.), Polityka gospodarcza, Warszawa 2007.

Włudyka T., Dwa dwudziestolecia gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa 2008.

Wolff M., Fire and Fury: Inside the Trump White House, Henry Holt and Co., 2018 (Polish edition: Ogień i Furia. Biały Dom Trumpa, Warszawa 2018).

Wonnacott P., Lutz M., Is There a Case for Free Trade Areas?, [in:] J.J. Schott (ed.), Free Trade Areas. U.S. Trade Policy, Washington 1989.

Yoo J.H., More Free Trade Areas: A Korean Perspective, [in:] J.J. Schott (ed.), Free Trade Areas. U.S. Trade Policy, Washington 1989.

Zalewski L., Sposoby zawierania umów w handlu międzynarodowym, Rzeczpospolita No. 66, 1993.

A Fraudulent Commission on Voter Fraud, Burlington County Times, 21.05.2017, http://www.burlingtoncountytimes.com/8e2ceb04-d810-51dc-bb3a-729f11717e35.html.

Baker P., Trump Declares a National Emergency, and Provokes a Constitutional Clash, The New York Times, 15.02.2019, https://www.nytimes.com/2019/02/15/us/politics/nationalemergency-trump.html.

Balmer C., China’s Xi Looks to Strengthen Italian Ties, Evokes Ancient Trade Routes, Reuters, 22.03.2019, https://www.reuters.com/article/us-italy-china-president/chinas-xi-looks-tostrengthen-italian-ties-evokes-ancient-trade-routes-idUSKCN1R318U.

Bolton A., Senate Talks Collapse on Avoiding Trump Showdown over Emergency Declaration, 13.03.2019, https://www.msn.com/en-us/news/politics/senate-talks-collapse-onavoiding-trump-showdown-over-emergency-declaration/ar-BBUJzPa?ocid=spartandhp.

Collins K., Starr B., Zeleny J., Landers E., Liptak K., Tensions Escalate after Tillerson Calls Trump “Moron”, CNN Politics, 5.10.2017, https://edition.cnn.com/2017/10/04/politics/tillersontrump-moron/index.html.

Comey J., A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership, Macmillan Press, New York 2018.

Cone A., G7 Summit: Trump “Regrets” not Raising Tariffs on China Sooner, World News, 25.08.2019, https://www.upi.com/Top_News/World-News/2019/08/25/G7-summit-Trump-regretsnot-raising-tariffs-on-China-sooner/6021566737930/.

Desiderio A., Cohen Testimony on Trump: “He is a Racist. He is a Conman. He is a Cheat”, Politico, 27.02.2019, https://www.politico.com/story/2019/02/26/cohen-trump-racist-conmancheat-1189951.

Dolmetsch C., Michael Cohen Sues Trump Organization in Bid for Lawyer Fees, Bloomberg, https://www.msn.com/en-xl/northamerica/northamerica-top-stories/michael-cohensues-trump-organization-in-bid-for-lawyer-fees/ar-BBUvhJx?ocid=spartandhp.

Donald Trump’s Mexico Wall: Who is Going to Pay for it?, BBC News, 6.02.2017, https://www.bbc.com/news/world-us-canada-37243269.

“Dreamers” and Trump’s Dream of a Wall, 26.12.2018, https://www.washingtonpost.com/opinions/dreamers-and-trumps-dream-of-a-wall/2018/12/26/9fd77a80-07b9-11e9-8942-0ef442e59094_story.html?utm_term=.20bab13d0163.

Everything we Know About Donald Trump’s Proposed Border Wall, Bloomberg, 19.01.2018, http://fortune.com/2018/01/19/donald-trump-border-wall.

Franck M.J., Ford, the Court, and Impeachment, National Review, 28.12.2006, https://www.nationalreview.com/bench-memos/ford-court-and-impeachment-matthew-j-franck/.

Higgs R., Twight C., National Emergency and the Erosion of Private Property Rights, Independent Institute, 1.01.1987, http://www.independent.org/publications/article.asp?id=124.

Jackson D., Donald Trump Mocks Impeachment, Says he “Greatly Appreciates” Nancy Pelosi’s Statement, USA Today, 3.03.2019, https://www.usatoday.com/story/news/politics/2019/03/13/trump-mocks-impeachment-says-he-appreciates-pelosi-statement/3148819002/.

Kacowicz A.C., Regionalization, Globalization, and Nationalism, December 1998; https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/documents/262.pdf.

Kilgore E., Final Results for the Presidential Popular Vote, Daily Intelligencer, 20.12.2016, http://nymag.com/intelligencer/2016/12/the-final-final-final-results-for-the-popular-voteare-in.html.

Lemon J., Trump “Damaging” our Democracy with Baseless Voter Fraud Claims. Federal Election Commission Chair Warns, Newsweek, 22.08.2019, https://www.newsweek.com/trumpdamaging-democracy-voter-fraud-claims-federal-election-commission-chair-1454995.

McConnell: Senate Will be Back Sunday and “as Long as it Takes” – live updates 21.01.2018, CBS News, https://www.cbsnews.com/news/government-shutdown-2018-01-20-live-updateslive-stream/.

North Korea Says Kim Jong Un Mulling Resumption of Nuclear and Missile Tests, CBS News, 15.03.2019, https://www.cbsnews.com/news/north-korea-kim-jong-un-us-nuclear-testsmissiles-donald-trump-pompeo-bolton/?bcmt=1In.

Outside Spending: Frequently Asked Questions About 501(c)(4) Groups, https://www.opensecrets.org/outsidespending/faq.php.

Palazzolo J., Rothfeld M., Trump Lawyer Used Private Company, Pseudonyms to Pay Porn Star “Stormy Daniels”. Michael Cohen Created Limited Liability Company just Before $130,000 Payment, The Wall Street Journal, 18.01.2018, https://www.wsj.com/articles/trump-lawyers-paymentto-porn-star-was-reported-as-suspicious-by-bank-1520273701?tesla=y&mod=e2tw.

Paul D., Itkowitz C., What Exactly is a National Emergency? Here’s What that Means and What Happens Next, Washington Post, 15.02.2019, https://www.washingtonpost.com/politics/2019/02/15/what-exactly-is-national-emergency-heres-what-that-means-whathappens-next/?utm_term=.75eae91c812a.

Perez E., Sources: White House Lawyers Research Impeachment, CNN Politics, 19.05.2017, http://edition.cnn.com/2017/05/19/politics/donald-trump-white-house-lawyers-researchimpeachment/index.html.

Presidential Election Results: Donald J. Trump Wins, New York Times, 10.02.2017, https://www.nytimes.com/elections/results/president.

Stelter B., James Comey’s Book is Already a Best Seller, with Trump’s Help, CNN Media, http://money.cnn.com/2018/03/18/media/james-comey-book-best-seller/index.html.

Stern Z., America First Policies, https://www.factcheck.org/2018/04/america-first-policies/.

Szymański D., Donald Trump, wykonując jeden ruch, zdradził prawdziwe powody zaostrzenia konfliktu z Chinami, Business Insider. Polska, 4.04.2018, https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/wojna-handlowa-usa-chiny-prawdziwe-zamiary-donaldatrumpa/2dehn48.

Trading Economics-US GDP, https://tradingeconomics.com/united-states/gdp.

Treleavent C., “A Border Wall” Trump, Pelosi, and Mexico’s President All Could Love, 4.03.2018, Medium Co. https://medium.com/@ctreleaven/a-border-wall-trump-pelosi-and-mexicospresident-all-could-love-af5a7ec46dd4.

USA: Senat przyjął prowizorium budżetowe, by uniknąć zawieszenia rządu, YouTube, 20.12.2018, https://www.youtube.com/watch?v=gJNMidJNRfo.

Vitali A., Alexander P., O’Donnell K., Trump Establishes Voter Fraud Commission, NBC News, 11.05.2017, http://www.nbcnews.com/politics/white-house/trump-establish-vote-fraudcommission-n757796.