Wizerunek prokuratora po zmianie Kodeksu postępowania karnego w 2016 r.
PDF (English)

Słowa kluczowe

postępowanie karne
rola prokuratora w procesie karnym
wizerunek prokuratora w oczach władzy

Jak cytować

Skorupka, J. (2018). Wizerunek prokuratora po zmianie Kodeksu postępowania karnego w 2016 r. Ius Novum, 12(2), 107–119. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v12.2.2018.18/j.skorupka

Abstrakt

Na podstawie analizy obowiązujących przepisów procedury karnej autor pokazuje, w jaki sposób prokurator jest postrzegany przez obecną władzę. Kontrapunktem dla obowiązujących przepisów prawa jest model kontradyktoryjnego postępowania karnego, który został odrzucony przez obecną władzę. Z przeprowadzonych analiz wynika negatywny obraz prokuratora jako niezdolnego do udowodnienia winy oskarżonemu i przełamania chroniącego go domniemania niewinności. Wizerunek prokuratora w oczach obecnej władzy jest dla niego bardzo niekorzystny. Dlatego w interesie prokuratorów jest zmiana tego stanu rzeczy.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v12.2.2018.18/j.skorupka
PDF (English)