Gloss on the Supreme Court ruling of 13 June 2019, III KK 280/18
PDF

Keywords

criminal procedure
substantive criminal law
conviction
description of the crime
traffic incident
safety rules in land traffic postępowanie karne
prawo karne materialne
wyrok skazujący
opis czynu
wypadek drogowy
zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym

How to Cite

Dąbrowski, J. A. (2020). Gloss on the Supreme Court ruling of 13 June 2019, III KK 280/18. Ius Novum, 14(4), 205–215. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.44/j.a.dabrowski

Abstract

The gloss refers to the problem of the correct and accurate description of the act fulfilling the elements of the criminal offence of traffic incident (Article 177 § 1 or § 2 of the Criminal Code) imputed to the defendant in the conviction (Article 413 § 2(1) of the Criminal Procedure Code). The author, elaborating on the arguments supplied by the Supreme Court, takes a position in support of the admissibility of an equivalent phrasing that defines the ‘violation of safety rules in land traffic’, provided that its semantic value corresponds to the statutory element. The author also notes that in specific cases the description of an act based solely on expressions taken from the statutory language could even make it more difficult to present an accurate picture of the perpetrator’s conduct.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.44/j.a.dabrowski
PDF

References

Bachrach A., Przestępstwa i wykroczenia drogowe w nowym prawie polskim, Warszawa 1974.

Bojarski M., Radecki W., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2016.

Buchała K., Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej. Komentarz, Bydgoszcz 1997.

Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Przegląd orzecznictwa z zakresu części ogólnej prawa karnego materialnego (za rok 1995), Przegląd Sądowy 11–12, 1996.

Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2014.

Jaroszek Cz., Naruszenie zasad bezpieczeństwa jako znamię przestępstwa określonego w art. 145 k.k. w świetle nowego prawa o ruchu drogowym, Problemy Praworządności 8–9, 1983.

Kochanowski J., Przestępstwa i wykroczenia drogowe. Komentarz, Warszawa 1991.

Konopka P., Rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa pojęciem pomocniczym dla przypisania skutku w art. 177 k.k., Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 3, 2010.

Rodzynkiewicz M., Określenie umyślności i nieumyślności w projekcie kodeksu karnego, Przegląd Sądowy 5, 1995.

Stefański R.A., Przestępstwa i wykroczenia drogowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Warszawa 1997.

Stefański R.A., Kodeks karny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, Kraków 2000.

Wagner K., Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym, Warszawa 1970.

Waltoś S., Akt oskarżenia w procesie karnym, Warszawa 1963.

Wiciński G., Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2, 1989.

Zachuta A., Opis i kwalifikacja prawna czynu z uwzględnieniem sprawczych odmian przestępnego współdziałania, Prokuratura i Prawo 1, 2005.