Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2019 r., II AKa 60/19
PDF (English)

Słowa kluczowe

zorganizowana grupa przestępcza
udział w zorganizowanej grupie przestępczej
przestępstwo formalne

Jak cytować

Aneta. (2020). Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2019 r., II AKa 60/19. Ius Novum, 14(4), 216–225. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1190

Abstrakt

Glosa dotyczy wykładni znamion przestępstwa z art. 258 k.k. Autorka podziela pogląd Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, że pobyt w zakładzie karnym nie musi przerwać członkostwa sprawcy w zorganizowanej grupie przestępczej. Autorka zwraca też uwagę na to, że z formalnego charakteru przestępstwa brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej nie wynika, że udział taki może być też bierny. Za akceptacją tak szerokiej interpretacji znamion tego przestępstwa przemawia jednak szczegółowa wykładnia pojęcia „brania udziału”. Nie budzi też wątpliwości trwały charakter występku z art. 258 § 1 k.k.

PDF (English)