Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń za 2014 r.
PDF

Jak cytować

Stefański, R. (2015). Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń za 2014 r. Ius Novum, 9(3), 153–189. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/399