Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2012 r.
PDF

Jak cytować

Stefański, R. (2013). Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2012 r. Ius Novum, 7(1), 125–162. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/202