Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2011 rok
PDF

Jak cytować

Stefański, R. (2012). Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2011 rok. Ius Novum, 6(3), 129–187. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/180