Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2016 r. II CSK 604/15 - Dopuszczalność wydania przez sąd postanowienia wstępnego w postępowaniu nieprocesowym
PDF (English)

Jak cytować

Sekuła-Leleno, M. (2017). Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2016 r. II CSK 604/15 - Dopuszczalność wydania przez sąd postanowienia wstępnego w postępowaniu nieprocesowym. Ius Novum, 11(3), 221–230. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/956