Podstawy zażalenia kasatoryjnego i zakres konicji Sądu Najwyższego w kasatoryjnym postępowaniu zażaleniowym
PDF

Jak cytować

Sekuła-Leleno, M. (2015). Podstawy zażalenia kasatoryjnego i zakres konicji Sądu Najwyższego w kasatoryjnym postępowaniu zażaleniowym. Ius Novum, 9(3), 106–128. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/396