W kwestii "granic" występku znieważenia z art. 216 kodeksu karnego
PDF

Jak cytować

Zgoliński, I. (2013). W kwestii "granic" występku znieważenia z art. 216 kodeksu karnego. Ius Novum, 7(2), 48-57. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/222