Zakres przedmiotowy Konwencji Narodów Zjednoczonych w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

Jak cytować

Dróżdż, M. (2012). Zakres przedmiotowy Konwencji Narodów Zjednoczonych w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Ius Novum, 6(4), 118–127. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/190