Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego
PDF

Jak cytować

Daniel, P. (2012). Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego. Ius Novum, 6(3), 116–128. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/179