Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2021 r., I KK 23/21
pdf

Słowa kluczowe

medycyna estetyczna
świadczenie zdrowotne
odpowiedzialność karna
zawód lekarza i lekarza dentysty

Jak cytować

Gądzik, Z. B. (2022). Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2021 r., I KK 23/21. Ius Novum, 16(4), 177–188. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1344

Abstrakt

W glosie do postanowienie Sądu Najwyższego z 26 maja 2021 r. (I KK 23/21) odniesiono się
do kwestii prawidłowości ustalenia zakresu pojęcia „świadczenie zdrowotne” odnośnie do
zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. W kontekście tym przeanalizowano, jakie podmioty
mogą przeprowadzać w sposób legalny zabiegi tego rodzaju oraz w jakich przypadkach
podjęcie określonych czynności przez osobę nieuprawnioną będzie wiązać się z jej odpowiedzialnością
karną lub dyscyplinarną.

pdf

Bibliografia

Abroziak M., Piękno bez tajemnic. Przewodnik po medycynie estetycznej, Warszawa 2017.

Banaś S., Aspekty prawne zabiegów kosmetycznych wykonywanych przez kosmetologa, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2015, nr 2.

Bosek L., Wnukiewicz-Kozłowska A., Szczególne świadczenia zdrowotne. System Prawa Medycznego, t. 2, Warszawa 2018.

Budyn-Kulik M., Tak zwana medycyna estetyczna z perspektywy prawa karnego, w: M. Zdyb, W. Kruk, A. Wołoszyn-Cichocka (red.), Odpowiedzialność w ochronie zdrowia, Warszawa 2018.

Daniluk P., Cel leczniczy w świetle poglądów doktryny prawa, „Prawo i Medycyna” 2005, nr 2.

Daniluk P., Odpowiedzialność karna za udzielanie świadczeń zdrowotnych bez uprawnień, w: A. Górski, E. Sarnacka (red.), Zagadnienia prawa medycznego, Warszawa 2018.

Galicka E., Chirurgia estetyczna piersi, w: A. Przylipiak (red.), Podstawy medycyny estetycznej. Podręcznik dla studentów kosmetologii, Białystok 2014.

Golusińska K., Medycyna estetyczna a prawo, „Medyczna Wokanda” 2020, nr 14.

Górski A., Wykonywanie zawodu lekarza a prawo karne, Warszawa 2018.

Izdebski K., Karkut A., Kolankiewicz K., Prawo medyczne dla lekarzy. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2021.

Jaroń K., Zabiegi estetyczne a odpowiedzialność cywilna lekarza, w: M. Zdyb, W. Kruk, A. Wołoszyn-Cichocka (red.), Odpowiedzialność w ochronie zdrowia, Warszawa 2018.

Kaczyński K., Wykonywanie zabiegów medycyny estetycznej przez osoby nieuprawnione – luka w prawie czy nieznajomość prawa?, s. 57, https://kaczynscyclinic.pl/wp-content/uploads/2017/04/Wykonywanie_zabiegow_medycyny.pdf (dostęp: 29.05.2022).

Kubiak R., Odpowiedzialność karna za wykonywanie zabiegów kosmetycznych. Zagadnienia teorii i praktyki, Kraków 2012.

Lesner D., Medycyna estetyczna czeka na swoje prawo, a kontrowersji dużo, https://www.prawo.pl/zdrowie/medycyna-estetyczna-beda-zmiany-w-prawie-ale-kontrowersji-duzo,507050.html?fbclid=IwAR3rA5KjvykeO3Xv-4b99ub7nrnd1ZsO9SzASS7iZ8mVA48HHjBlUR-IrCE (dostęp: 8.03.2022).

Mader-Kobiela M., Zabieg kosmetyczny w aspekcie wykładni prawa, „Kosmetologia Estetyczna” 2019, vol. 8.

Noszczyk M., Medycyna piękności, Warszawa 2016.

Nowosielska K., Błędy przy poprawianiu urody, a w tle spory lekarzy z kosmetyczkami, https://www.prawo.pl/zdrowie/bledy-przy-zabiegach-medycyny-estetycznejodpowiedzialnosc,497769.html (dostęp: 4.06.2022).

Ogiegło L. (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2015.

Redemerska K., Lekarz nie może szkolić kosmetyczki – nie pozwala Naczelna Rada Lekarska, https://www.prawo.pl/zdrowie/kogo-moze-szkolic-lekarz-wedlugnrl,513325.html (dostęp: 8.03.2022).

Szymańska P., Społeczny wzrost zainteresowania zabiegami medycyny estetycznej a potrzeba ich uregulowania w polskim porządku prawnym, w: U. Kalina-Prasznic, Wpływ zmian społecznych, gospodarczych i ustrojowych na system prawa, Wrocław 2018.

Szymańska vel Szymanek P., Przeprowadzenie zabiegów z chirurgii estetycznej u osób małoletnich, „Przegląd Sądowy” 2015, nr 10.

Szymańska vel Szymanek P., Przesłanka wykonania zabiegu z medycyny estetycznej przez osobę formalnie uprawnioną a odpowiedzialność cywilna lekarza, w: M. Urbaniak, R. Staszewski (red.), Aktualne problemy przemian systemu ochrony zdrowia w Polsce, Poznań 2017.

Wasilonek M., Aquafilling, czyli o konsekwencjach ryzykownej metody korygowania niedoskonałości, https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dlakazdego,aquafilling-sklad-preparatu-konsekwencje-i-powiklania-zabiegu,artykul,31156274.html (dostęp: 8.03.2022).

Wolfram S., Pacjent jako beneficjent zabiegów estetycznych – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30.05.2016 r., (VII SA/Wa 385/16), „Palestra” 2021, nr 3.

Złotek A., Charakter prawny zabiegu leczniczego – zarys problemu, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, z. 2.

Żyła M., Przesłanki legalności zabiegu kosmetycznego w świetle odpowiedzialności prawnej lekarza, „Prawo i Medycyna” 2010, nr 1.