Nowe regulacje dotyczące problematyki zabytków w związku z wejściem w życie ustawy o rzeczach znalezionych
PDF

Jak cytować

Gadecki, B. (2016). Nowe regulacje dotyczące problematyki zabytków w związku z wejściem w życie ustawy o rzeczach znalezionych. Ius Novum, 10(4), 186–195. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1175

Abstrakt

Abstrakt

PDF