Obniżenie ceny w świetle znowelizowanych przepisów o rękojmi
PDF

Jak cytować

Żok, K. (2016). Obniżenie ceny w świetle znowelizowanych przepisów o rękojmi. Ius Novum, 10(4), 170-185. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1173

Abstrakt

Abstract

PDF