Przyczyny nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym i przyczyny rozwodów w polskim prawie rodzinnym w świetle badań aktowych
PDF

Jak cytować

Domańska, A., & Sawczuk-Skibińska, K. . (2016). Przyczyny nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym i przyczyny rozwodów w polskim prawie rodzinnym w świetle badań aktowych. Ius Novum, 10(4), 144–156. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1172

Abstrakt

Abstract

PDF