Prawo do obrony w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – zagadnienia wybrane
PDF (Język Polski)

How to Cite

Gil, D. (2016). Prawo do obrony w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – zagadnienia wybrane. Ius Novum, 10(4), 120-132. Retrieved from https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1169

Abstract

Abstract

PDF (Język Polski)