Prawo do obrony w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – zagadnienia wybrane
PDF

Jak cytować

Gil, D. (2016). Prawo do obrony w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – zagadnienia wybrane. Ius Novum, 10(4), 120-132. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1169

Abstrakt

Abstract

PDF