Postępowanie mediacyjne jako konsensualne zakończenie postępowania karnego
PDF

Jak cytować

Izabela. (2016). Postępowanie mediacyjne jako konsensualne zakończenie postępowania karnego. Ius Novum, 10(4), 102-119. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1167

Abstrakt

Abstract

PDF