Skuteczność prawa do skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w toku postępowania karnego oraz w warunkach izolacji więziennej
PDF

Jak cytować

Bożena. (2016). Skuteczność prawa do skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w toku postępowania karnego oraz w warunkach izolacji więziennej . Ius Novum, 10(4), 62-65. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1164

Abstrakt

Abstract

PDF