Skuteczność prawa do skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w toku postępowania karnego oraz w warunkach izolacji więziennej
PDF (Język Polski)

How to Cite

Gronowska, B. (2016). Skuteczność prawa do skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w toku postępowania karnego oraz w warunkach izolacji więziennej . Ius Novum, 10(4), 62-65. Retrieved from https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1164

Abstract

Abstract

PDF (Język Polski)