Zobiektywizowany sposób oceny rozmiaru krzywdy przy ustalaniu zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz poszkodowanego pacjenta
PDF (English)
PDF

Jak cytować

Wasilewska, E. (2017). Zobiektywizowany sposób oceny rozmiaru krzywdy przy ustalaniu zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz poszkodowanego pacjenta. Ius Novum, 11(3), 101–121. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/944