Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego "kreujących" środek odwoławczy w postepowaniu karnym: analiza wykonania wyroku w sprawie K 30/11 przez sądy orzekające w sprawach karnych
PDF (Język Polski)

How to Cite

Wąsek-Wiaderek, M. (2015). Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego "kreujących" środek odwoławczy w postepowaniu karnym: analiza wykonania wyroku w sprawie K 30/11 przez sądy orzekające w sprawach karnych. Ius Novum, 9(3), 31-55. Retrieved from https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/403