Projekt ustawy "Przepisy ogólne prawa administracyjnego" widziany okiem cywilisty
PDF

Jak cytować

Szczepanik, R. (2015). Projekt ustawy "Przepisy ogólne prawa administracyjnego" widziany okiem cywilisty. Ius Novum, 9(3), 129–152. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/398