Projekt ustawy "Przepisy ogólne prawa administracyjnego" widziany okiem cywilisty
PDF (Język Polski)

How to Cite

Szczepanik, R. (2015). Projekt ustawy "Przepisy ogólne prawa administracyjnego" widziany okiem cywilisty. Ius Novum, 9(3), 129-152. Retrieved from https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/398