Czyn nieostrożny jako podstawa odpowiedzialności karnej

How to Cite

Byczyk, M. (2014). Czyn nieostrożny jako podstawa odpowiedzialności karnej. Ius Novum, 8(4), 58-74. Retrieved from https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/354