Sprawność postępowania karnego w świetle zasady prawdy materialnej i zasady bezpośredniości
PDF

Jak cytować

Orfin, A. (2012). Sprawność postępowania karnego w świetle zasady prawdy materialnej i zasady bezpośredniości. Ius Novum, 6(3), 71–83. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/186