Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 9 stycznia 2008 roku II CSK 414/2007
PDF

Jak cytować

Wyrembak, J. (2012). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 9 stycznia 2008 roku II CSK 414/2007. Ius Novum, 6(3), 196–200. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/182