Kategoryzacje czynów zabronionych pod groźbą kary w prawie polskim, czechosłowackim, czeskim i słowackim.
PDF

Jak cytować

Radecki, W. (2012). Kategoryzacje czynów zabronionych pod groźbą kary w prawie polskim, czechosłowackim, czeskim i słowackim. Ius Novum, 6(3). Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/177