Pojęcie przestępstwa w doktrynie prawa karnego Niemiec hitlerowskich w ujęciu tzw. szkoły kilońskiej.
PDF

Jak cytować

Jędrzejewski, Z. (2011). Pojęcie przestępstwa w doktrynie prawa karnego Niemiec hitlerowskich w ujęciu tzw. szkoły kilońskiej. Ius Novum, 5(2). Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/116