Redakcja

Redakcja

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Ryszard A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Sekretarz: dr hab. Jacek Kosonoga, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Członkowie:

prof. dr Juan Carlos Ferré Olivé, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Huelva (Hiszpania)
prof. dr Carmen Armendáriz León, Wydział Prawa Uniwersytetu Complutense w Madrycie (Hiszpania)

Redaktorzy językowi

Natallia Artsiomenka – język białoruski
Grzegorz Butrym – język angielski
Martin Dahl – język niemiecki
Dorota Koprowska – język polski
Elwira Stefańska – język rosyjski
Jadwiga Ziębowicz – język francuski

Redaktorzy tematyczni

prawo i postępowanie karne – dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Polska) 
prawo cywilne – dr Helena Ciepła
prawo administracyjne – prof. dr hab. Stanisław Hoc
prawo konstytucyjne - dr hab. Jacek Zaleśny
prawo międzynarodowe – dr Dominika Harasimiuk
statystyka – dr Krystyna Bąk

Redaktor prowadzący

dr Jacek Dąbrowski

Korekta

Hanna Januszewska

Zasady etyczne dotyczące redakcji

Decyzje o publikacji
Redaktor naczelny stosuje się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu oraz ponosi odpowiedzialność za decyzje, które ze złożonych w Redakcji artykułów powinny zostać opublikowane.

Poufność
Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy komukolwiek, kto nie jest upoważniony procedurą wydawniczą do ich otrzymania.

Ujawnienie i konflikt interesów
Nieopublikowane artykuły bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych członków zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.