Redakcja

Redakcja

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Ryszard A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Sekretarz: dr hab. Jacek Kosonoga, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Członkowie:

prof. dr Juan Carlos Ferré Olivé, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Huelva (Hiszpania)
prof. dr Carmen Armendáriz León, Wydział Prawa Uniwersytetu Complutense w Madrycie (Hiszpania)

Redaktorzy językowi

Natallia Artsiomenka – język białoruski
Grzegorz Butrym – język angielski
Martin Dahl – język niemiecki
Dorota Koprowska – język polski
Elwira Stefańska – język rosyjski
Jadwiga Ziębowicz – język francuski

Redaktorzy tematyczni

prawo i postępowanie karne – dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Polska) 
prawo cywilne – dr Helena Ciepła
prawo administracyjne – prof. dr hab. Stanisław Hoc
prawo konstytucyjne - dr hab. Jacek Zaleśny
prawo międzynarodowe – dr Dominika Harasimiuk
statystyka – dr Krystyna Bąk

Redaktor prowadzący

dr Jacek Dąbrowski

Korekta

Hanna Januszewska

Zasady etyczne dotyczące redakcji

Decyzje o publikacji
Redaktor naczelny stosuje się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu oraz ponosi odpowiedzialność za decyzje, które ze złożonych w Redakcji artykułów powinny zostać opublikowane.

Poufność
Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego oraz recenzentom nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy komukolwiek, kto nie jest upoważniony procedurą wydawniczą do ich otrzymania.

Ujawnienie i konflikt interesów
Nieopublikowane artykuły bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych członków zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.