Kontakt

Ius Novum
Kwartalnik Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego 
Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego

ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

e-mail: iusnovum@lazarski.edu.pl
iusnovum.lazarski.pl

Redaktor prowadzący: dr Jacek Dąbrowski