1.
Wąsek-Wiaderek M. Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego "kreujących" środek odwoławczy w postepowaniu karnym: analiza wykonania wyroku w sprawie K 30/11 przez sądy orzekające w sprawach karnych. IN [Internet]. 30 wrzesień 2015 [cytowane 18 kwiecień 2024];9(3):31-55. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/403