1.
Szczepańska I. Rozwiązania o charakterze prorodzinnym w polskiej konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. IN [Internet]. 30 czerwiec 2013 [cytowane 9 grudzień 2023];7(2):143-7. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/215