1.
Filek B. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 października 2011 r., II AKa 366/11. IN [Internet]. 30 marzec 2013 [cytowane 18 lipiec 2024];7(1):199-20. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/206