1.
Kosonoga J. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2010 r., II AKa 103/10. IN [Internet]. 30 marzec 2013 [cytowane 15 lipiec 2024];7(1):192-8. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/205