1.
Walencik D. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2022 r., sygn. akt III OSK 2273/21. IN [Internet]. 20 marzec 2023 [cytowane 23 lipiec 2024];17(1):130-44. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1354