1.
Poniatowski P. Odpowiedzialność karna za uwolnienie (się) osoby prawnie pozbawionej wolności w prawie niemieckim, szwajcarskim, austriackim i w prawie Księstwa Liechtenstein . IN [Internet]. 20 marzec 2023 [cytowane 24 czerwiec 2024];17(1):40-53. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1349