1.
Kulesza C. Niedopuszczalność dowodu z prowokacji policyjnej w procesie amerykańskim i niemieckim w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego USA i ETPCz. IN [Internet]. 1 sierpień 2022 [cytowane 4 październik 2022];16(2):39-56. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1305