1.
Balcarek S. KLAUZULA LIQUIDATION PREFERENCEW ŚWIETLE SWOBODY UMÓW ORAZ WYBRANYCH INSTYTUCJI PRAWA HANDLOWEGO. IN [Internet]. 31 marzec 2022 [cytowane 15 czerwiec 2024];16(1):45-58. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1295