1.
Kasprzyk P. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2020 r., sygn. akt II OSK 1987/20. IN [Internet]. 18 sierpień 2021 [cytowane 25 maj 2024];15(2):141-5. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1241