1.
Tkaczyk-Rymanowska K. Refleksje na temat art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na tle karnoprawnym i konstytucyjnym. IN [Internet]. 25 maj 2021 [cytowane 13 lipiec 2024];15(1):47-66. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1220