1.
Dąbrowski Łukasz D. Zastosowanie art. 321 k.p.c. w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. IN [Internet]. 30 grudzień 2016 [cytowane 29 luty 2024];10(4):157-69. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1174